Köp av fastighet i Spanien

Den uppåtgående trenden på fastighetsmarknaden i Spanien är ett tillfälle att investera och hitta Ert drömboende. Ni får hjälp med all information ni behöver för att bestämma Er, här hemma och på plats i Spanien. Här kommer ni att hitta de senaste objekten på Costa Blanca.

Lämna processen i händerna på professionella och se fram emot att få njuta av Er nya fastighet i en underbar region vid Medelhavet.

Nuvarande fastighetsmarknad på Costa Blanca

Krisen 2008 har rensat fastighetsmarknaden, som nådde sin botten 2013, och därifrån upplever vi en stadig och sund tillväxt vid kusten utan tecken på en bubbla. Utvecklarnas fokus har förskjutits från kvantitet till kvalitet, och ”vilda västern” har förvandlats till en fräsch och livlig marknad.

Bostadsprisindex – Valencian Community

Bas: 2015 • Källa: Instituto Nacional de Estadística

Att tänka på/vanliga frågor vid köp av fastighet i Spanien


När du köper en fastighet i Spanien kan processen vara mycket annorlunda än här hemma/i ditt hemland. Se till att du vet vilka kostnader det handlar om, vilka skatter du behöver betala och vilka problem som kan uppstå.

När ett erbjudande har accepterats ska du utse en spansktalande lokal spansk advokat. Vi kan rekommendera dig en eller så kan du välja själv. Det viktiga är att ha din juridiska representant i Spanien.

Skriv ett kontrakt ”contrato de compra-venta”, när din advokat har kontrollerat informationen om detta.

Betala handpenning för att reservera fastigheten i ditt namn. Betala ALDRIG detta såvida inte din advokat har kontrollerat avtalet och ALDRIG betala det direkt till en säljare eller utan att båda parter har tecknat ett avtal.

Skaffa ditt utländska identifikationsnummer (NIE), som är obligatoriskt för köp

Ordna en fullmakt om du behöver detta.

Öppna ett bankkonto.

Dokument och krav som köparen behöver uppfylla för att köpa en fastighet i Spanien

En fysisk person behöver pass och NIE-numret.

En juridisk person behöver översatta och apostillerade handlingar för företaget, skattenummer i Spanien samt NIE för företagets administratör.

Köpeprocessen av ett hus i Spanien

Innan du köper en fastighet eller ens tecknar ett privat kontrakt, kontakta en advokat för att kontrollera om alla dokument är i ordning, ge honom / henne fullmakt att få NIE åt dig, att representera dig på skattekontoret samt att underteckna handlingar åt dig.

Om det är ett nybyggt hus undertecknar du först ett privat kontrakt för att fastställa ett datum då undertecknade av köpehandlingen ska ske. I detta dokument kommer det att fastställas vilka betalningar som ska göras och datum för slutförande av säljaren och köparen. För detta ändamål är det en fördel att öppna ett bankkonto i Spanien.
Din advokat kan öppna det i ditt namn men bankerna kan kräva att ägaren är i Spanien tre månader innan för att träffa dem personligen.

Vanligtvis kommer den sista betalningen att ske samtidigt som köpehandlingen undertecknas och alla bostadens dokument är ok. Kontroll av dokument innan undertecknande.

När du har undertecknat köpehandlingen fortsätter din advokat med inskrivning i markregistret.

Närvaro in Spanien personligen?

Det är oftast inte nödvändigt, du kan ge en advokat fullmakt att agera å dina vägnar.

Skydd av investerarnas / köparnas legitima äganderätt till köp av fastigheter i Spanien


De kan skyddas genom att få bankgarantier för alla betalningar som görs utanför planen.

Behöver jag skriva ett internationellt testamente?

När du köper en fastighet i Spanien rekommenderar vi starkt att du har ett testamente som täcker dina spanska tillgångar (även om du kan utvidga den till dina globala tillgångar).